Червона книга України

 Червона книга МСОП - це списки рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення,  видів у світі. У Червоній книзі містяться дані про кожен з таких видів (підвидів) - назва,  особливості біології, поширення, місця перебування, чисельність у природі та її зміни,  причини зникнення, заходи з охорони та інша інформація. Червона книга МСОП складається  зі сторінок червоного, жовтого, білого та сірого кольорів, куди заносять види залежно від  небезпеки, що їм загрожує. Червоні сторінки були відведені для тих організмів, чисельність  яких скоротилася і які перебувають під загрозою зникнення. На жовті сторінки потрапили  живі організми, чисельність яких скоротилася внаслідок використання людиною місць їх  існування. Білі сторінки були відведені для рідкісних тварин, які зустрічаються в природі у  невеликій кількості. Тобто Червона книга - це не закон, а зібрання фактів. Червона книга інформує, закликає, попереджує, радить, застерігає.