Власні книги

 
     
УДК 004.855.5+373.545,  ББК 32.81я72+74.263.2, Ф 12                                                                                                   Фабіан О. І., Вакерич М.М. “Комп’ютерне моделювання та спектр його застосування”.  Методичний посібник. - Ужгород, 2010 - 164 с. Посібник призначений для вчителів та учнів загальноосвітніх закладів, які працюють і навчаються за новою програмою для загальноосвітніх закладів “Основи інформатики та обчислювальної техніки”, рекомендованої  Міністерством освіти і науки України.
 
 
 
 

УДК 004.942, ББК 32.973.26-018.2, Ф 12                                                                                                                                  Фабіан О. І. Вивчення інтегрованого середовища візуальної розробки проектів Borland  Delphi 2007 на факультативних заняттях з інформатики: Методичний посібник. – Ужгород: «ПП Бреза», 2014 - 364с. Посібник призначений для вчителів та учнів загальноосвітніх закладів, студентів для вивчення основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування. Посібник містить велику кількість власних авторських Delphi-проектів, апробованих в операційному середовищі Windows XP3, і нових алгоритмів розв’язування задач.

 
 

     М.Й.Гринчук,  Л.І.Мигалина,  О.С.Бокоч  Практикум з екології 11 клас. Посібник для практичних робіт з екології призначений для роботи на уроках під керівництвом учителя та самостійної роботи вдома.

 

 

Б. С. Тюшко, Л. В. Гуменюк Уроки-пленери в загальноосвітніх навчальних закладах. У навчально-методичному посібнику «Уроки-пленери в загальноосвітніх навчальних закладах» подається  інформація про малюнок з натури. Окрім того розглядає розвиток пленерного живопису на Закарпатті. Цей навчальний посібник рекомендуємо вчителям образотворчого мистецтва, керівникам студій і гуртків образотворчого мистецтва та іншим працівникам сфери гуманітарної освіти.

 
 

ББК 74.268.5(4УКР) , Т98.                                                                                                                                                               Б. С. Тюшко Уроки образотворчого мистецтва у народознавчому аспекті.  Навчально-методичний посібник містить узагальнений учителем-методистом Б.С. Тюшко матеріал, який апробовувався автором упродовж останніх 7 років на уроках образотворчого мистецтва у 5–7 класах з теми «Декоративно-ужиткове мистецтво» у загальноосвітній школі №8 м.Ужгорода.